?

Log in

No account? Create an account
Kurka, kurka. Jak ja dawno tutaj nie pisałam, w sumie założyłam… - Quietlystorm [entries|archive|friends|userinfo]
Quietlystorm

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 31st, 2010|11:09 pm]
Quietlystorm
[Current Location |Poland, Torun]
[mood |cheerfulcheerful]
[music |Taio Cruz - Break Your Heart | Powered by Last.fm]

Kurka, kurka. Jak ja dawno tutaj nie pisałam, w sumie założyłam dziennik tylko po to żeby mieć możliwość dostępu do wielkiej ilości angielskich fan fiction slash *_* Zamiast się dzisiaj uczyć na egzamin to ja obejrzałam season 3 Torchwood, i wpadłam w czarną rozpacz bo Ianto umarł, jak oni mogli to zrobić Jackowi T_T Ianto/Jack rules Kocham ich :* :*
A Gwen niech spada z tego obrazka :/ nie żebym miała coś do kobiety :)
linkReply